MITKÄ TIEDOT MITATAAN JA TALLENNETAAN?

Monet sääasemat mittaavat ilmanpainetta, ulkokosteutta ja kastepistettä sekä montaa muuta muuttujaa. Useista saat myös sisätilojen tietoja kuten sisälämpöä ja sisäkosteutta. Joissakin on jopa mahdollista liittää lisälämpöjä. Mutta vain Vantage Pro2 ja VantageVue antavat kaikki edellämainitut suureet ja niiden lisäksi :

  • 15-minuutin, tunnin, kuukauden tai vuosittaisen sadannan. Lisäksi näet 24 rankkasadetta.
  • 10-minuutin keskituulennopeuden ja päätuulensuunnan. Vantage Vue asemasta saat lisäksi kahden minuutin keskituulennopeuden ja suunnan sekä kymmenen minuutin maksimituulen ja sen suunnan.
  • Kosteuden huomioivan tunnelämmön eli tukaluuden, ja VPro2 asemalla aurinkoanturein lisäksi tressi-indeksin, johon lasketaan lämpö, kosteus, säteily ja tuuli yhdessä.
  • Vantage Pro2 optio sisältää aur.säteily ja UV säteilyanturit, joilla saat tarkasti tietää mahdolliset riskit, joita auringonpaiste sisältää.
  • Maanviljelijät voivat mitata Vantege Pro2 lisäantureilla: Haihduntaa, lehdenmärkyyttä ja lämpöä sekä maan märkyyttä ja lämpöä

KUINKA HELPPO LAITE ON ASENTAA ?

 Monessa kilpailevassa asemassa joka anturi on asennettava erikseen, mikä voi tuottaa virheitä sekä vie aikaa ja voimavaroja. Vantage Pro2 ja Vantage Vue ovat testattuja tehdasvalmisteisia kokonaisuuksia. Seuraamalla havainnollisia ohjeita viimeistely ja käyttöönotto on erittäin yksinkertaista. Asennus on vieläkin helpompaa, jos käytät erikseen hankittavaa asennuskolmijalkaa. Vantage Pro2:ssa voi käyttää erillistä tuulilähetintä, jolla tuulen voi mitata aivan eri paikasta langattomasti kuin muut säätiedot.

KUINKA ETÄÄLLE NÄYTTÖLAITE?

Monien sääasemien kantama on hyvin rajallinen. Vaikka kantama riippuu monista asioista, kuten maaston muodosta ja mahdollisista esteistä signaalin tiellä, niin Vantage Pro2 ja Vantage Vue asemat selviävät varmuudella vaikeissakin olosuhteissa paremmin kuin tyylliset kilpailijansa. Lisäksi langattomat toistimet mahdollistavat signaalien läpimenon jopa erittäin vaativissa kohteissa.

VOIKO ASENTAA VUORISTOON?

DAVIS asemat voidaan sijoittaa jopa15,000 jalan (4570 m). S uurin osa kilpailijoiden asemista voidaan asentaa vain 6,000 jalan (1829 m) korkeuteen. Siksi DAVIS asemat toimivat varmasti myös vuoriston vaativissa kohteissa.

KUINKA MONTA KORKEINTA JA MATALINTA ARVOA ON MAHDOLLISTA TALLENTAA ASEMAAN MUISTIIN?

Useimmat kilpailevat sääasemat antavat lähinnä vain reaaliaikaista säätilaa näytössään. Vantage Pro2 ja Vantage Vue antavat aikaleimattuina korkeimmat ja matalimmat arvot ja niiden keskiarvot lähes kaikista muuttujista viimeisiltä 24 päivältä, kuukaudelta ja vuodelta. Vantage Vue muistaa arvot 25 päivää,kuukautta ja vuotta. Tuskin löydät toista näin monipuolista yleissääasemaa tällaisin muistikapasiteetein. Näitä tietoja voi tarkastella paitsi numeroina myös graafisesti, ja trendit on helppo todeta yhdellä silmäyksellä.

KUINKA USEIN SÂÂTIEDOT PÄIVITETÄÄN?

Vantage Pro2 ja Vantage Vue anturistoteknologia tuottaa sääviestejä vastaanottaviin näyttöhin kahden ja puolen sekunnin välein. Nopeasti muuttuvia tietoja päivtetään ruudulle jokaisella viestipaketilla, mutta hitaammin muuttuvat suureet vain 10 sekunnin välein. Useimmilla kilpailevilla sääasemilla päivitysväli on 30 sekuntia tai joskus jopa kolme minuuttia. Tämä ei ehkä tunnu merkittävältä, mutta ajatellaanpa vaikka äkäisiä tuulenpuuskia tai sadekuuroja. Ikkunasta katsoen keli muuttui rajuksi, mutta säänäytölle ei taltioitunut mitään täsmällistä merkintää asiasta.

KUINKA SÄÄENNUSTE LUODAAN?

Kilpailevien tuoteiden sääennuste perustuu lähes aina pelkästään ilmanpaineen kehitykseen ja se ei todellakaan riitä sääsennusteen pohjaksi. Vantage Pro2 ja Vantage Vue käyttävät ennusteen laadinnassa monimutkaista laskentamallia, jossa otetaan huomioon ilmanpaineen lisäksi tuuli, sadanta,lämpö, kosteus ja laitteen sijainti maapallolla. Tuloksena laite pystyy ennustamaan säätä paljon kilpailijoita tarkemmin. Se ei tietenkään ole aina virheetöntä, mutta jopa satelliittien ja supertietokoneiden avulla tehty ennuste voi joskus pettää.

KUINKA SÄÄENNUSTE ESITETÄÄN KONSOLISSA?

Kilpailevat tuotteet esittävät sääaennusteen aina eräänlaisina sääikoneina. Myös Vantage Pro2 ja Vantage Vue näyttävät samankaltaiset tunnukset, mutta VPro2:ssa on lisäksi yli 80 erilaista tekstiennustetta, jotka näkee rullaamassa näytön alalaidassa. Missään muussa tuotteessa ei ole samanlaista toimintoa. Samassa tekstikentässä esitetään myös muita tietoja riippuen siitä toiminnosta, mikä kulloinkin on valittuna. Siinä voi esimerkiksi olla kymmenen minuutin keskituuli tai viimeisten viidentoista minuutin sadanta näkyvillä.

MITÄ TIETOJA VOIT TARKASTELLA LAITTEEN RUUDULLA GRAAFISESTI?

Vantage Pro2 aja Vantage Vue asemat mahdollistavat lähes kaikkien muuttujien graafisen tarkastelun sekä keskiarvoina, että erilaisina minimi ja maksimi tarkaseluina. Kilpailevat asemat antavat mahdollisesti vain viimeisen 24 tunnin keskiarvon ilmanpaineesta. Vantage Pro2 ja ns. sääkeskus -toiminto mahdollistaa todella monipuolisen säätietojen analysoinnin ja tuletkin huomaamaan, että mitä rajumpaa säätä seuraat, niin sitä mielenkiintoisempi on syntynyttä grafiikkaa tarkastella jälkikäteen. Milenkiintoa lisää, että vertailu voidaan tehdä myrskyjen ja kuukausien välillä eikä vain siten, että verrataan maksimituulta.

ONKO LAITTEESSA TIETOKONELIITÄNTÄ?

Halutessasi tehdä todella tarkkaa säätutkimusta sinun kannattaa hankkia sääasemaan tietokoneliitäntää varten WeatherLink data loggeri ja ohjelma -paketti.Data loggeri varastoi asettamasi aikavälein tiedot itseensä (minuutista kahteen tuntiin), jopa kuuden kuukauden ajalta. Siirrä tiedot haluamanasi hetkenä tietokoneelle tai jätä se automaattisen siirron tehtäväksi. Useat muutkin sääaseman valmistajat tarjoavat ohjelmia, mutta niiden mukana ei tule data loggeria, joka mahdollistaa laitteen tietojen tallentamisen ilman tietokoneen pitämistä päällä.

KUINKA MONTA HÄLYTYSTÄ?

Vantage Pro2 ja Vantage Vue voidaan säätää hälyttämään lähes mistä tahansa säätiedosta. Vantage Pro2 mallissa on 70 eri hälytysmahdollisuutta ja 22 mallissa Vantage Vue. Muiden valmistajien malleissa on hyvin rajalliset hälytystoiminnot.

MIKÄ ON ANTURISTON TARKKUUS?

Vantage Pro2 ja Vantage Vue ovat aina saman hintaisia kilpailijoitaan parempia kaikissa ominaisuuksissaan. Silloin harvoin, kun kilpailijat esittävät joitain lukuja laitteistaan, myöhemmät testit osoittavat niiden antavan liian optimistisen kuvan ominaisuuksista. Me takaamme annetut arvot 100% varmudella oikeiksi!

KUINKA MONELLA ON IKIOMA ASEMA

Asemia on kaikkailla tuhansia ja taas tuhansia ja voit katsella osaa niistä Weather World ’Round” osiossa sivuillamme www.davisnet.com, josta klikkaa “Cool Stuff” ja vieraile haluamissasi paikoissa tarkastelemassa eri käyttäjien säätietoja. Voit myös tarkastella tietoja toisaalta internetistä eli sivuiltamme: www.weatherlink.com, jossa IP loggeria käyttävät asiakkaamme jakavat säätietojaan toisten käyttöön!

ONKO DAVIS TEHNYT SÄÄASEMIA KAUAN?

Firma perustettiin v 1968 ja v 1989 Davis Instruments alkoi valmistaa sääasemia. Asemat kootaan ja testataan Haywardissa, missä tehtaalla on kokenut tuotekehitysyksikkö ja toimiva jälkimarkkinointi, joka antaa asiakkaille parasta mahdollista palvelua kaikissa ongelmatilanteissa. Tästä laadukkaasta työstä on Davis Instruments yhtiön tuotannolle myönnetty ISO 9001 sertifikaatti.