Medisafety ordnar förstahjälpen kurser samt säljer fhj-, och sjukvårdsarticklar till företag och privatpersoner.

Som ansvarig för fhj-, och sjukvårdsutrustning fungerar specialsjukskötare Sören Södergrann. Med över 30-åriga erfarenhet inom branschen plockar jag ut de bästa produkterna, där pris och kvalitet är på rätt nivå.