Grundkurs i första hjälpen Fhj 1, 16 t

Kursintyget för Fhj 1 är i kraft tre år. Intyget är giltigt i alla EU-länder. Kursinnehåll:

 • Olycksfall och deras förekomst
 • Åtgärder på olycksplatsen
 • Hur man undersöker patienten
 • Återupplivning
 • Blödningar och chock
 • Sår och krossår
 • Skall- och ansiktsskador
 • Benbrott och ledskador
 • Förgiftningar
 • Brännskador

 

Kursprogram – Punainen Risti/Röda Korset

Bokning / mera info

Fortsättningskurs i första hjälpen Fhj 2, 16 t

Kursintyget för Fhj 2 är i kraft tre år. Kursinnehåll:

 • Repetition av den livräddande första hjälpen
 • Hur undersökes en skadad patient samt kännedom om olika skademekanismer
 • Olika typer av skador
 • Från första hjälpen till akutvård
 • Genomgång av utrustning och material i första hjälp och akutvård
 • Taktiska övningar
 • Hälsa och säkerhet
 • Första hjälpen i specialfall

 

Kursprogram – Punainen Risti/Röda Korset

 

Bokning / mera info

Repetitionskurs i första hjälpen 4-8 t

Kursintyget för Fhj 1 är i kraft tre år och kräver minst 4 timmars repetitionskurs. Kursinnehåll:

 • Olycksfall och deras förekomst
 • Åtgärder på olycksplatsen
 • Återupplivning
 • Blödningar och chock

Bokning / mera info

Första hjälp kurs för företag

Medisafety ordnar  kurser i första hjälpen anpassade för olika företag . Kurserna kan förverkligas antingen så att vi kommer till kunden eller också i våra egna utrymmen. Vi ordnar kurser för grupper på högst 12-(15) personer.

Bokning / mera info

Övrigt:

Kurserna hålles på finska. Svenska kurser anordnas om intresse och behov finns.

Frågor och prov kan göras på svenska.

Kontakta: 040 – 5100 239/ Sören Södergrann (Säkrast med epost: soren.sodergrann(a)medisafety.fi)

Bokning / mera info